tarieven

Intake: (voor zowel een Davis®counseling als een begeleidingstraject):

· De intake bestaat uit 2 delen: een gesprek met alleen een ouder en op een ander moment een gesprek met alleen het kind.

. Zowel de ouder, als het kind brengt in beeld wat de problemen zijn

· samen met ouder en kind wordt de hulpvraag bepaald, en de vorm van begeleiding wordt vastgesteld

· Duur: ongeveer 2—2 1/2 uur

. Voorafgaand aan de intake, wordt een vragenlijst toegezonden

. Kosten: €86,50

Davis®counseling:

· Dit betreft een individuele, persoonsgerichte counseling.

· Het programma bestaat uit ongeveer 30 uur begeleiding, verspreid over een aantal af te spreken dagdelen.

· In overleg en afhankelijk van de situatie wordt een vervolg bepaald.

· Kosten: €1785 (inclusief materiaalverbruik)

Begeleidingstrajecten lezen, spelling, rekenen:

· uurtarief: €59,50.

Tekstvak: a
Tekstvak: b
Tekstvak: c

Tarieven