beelddenken

Hoe hersenen werken..

Bij het leren zijn de  hersenen in hun geheel betrokken. Onze hersenen zijn verdeeld in een linker– en een rechterhelft. Iedere helft heeft een eigen voorkeur voor het verwerken van een bepaald soort taken. Kun je informatie vlot onder woorden brengen, in logische volgorde waarbij je problemen stap voor stap oplost, dan is je linkerhersenhelft dominant en bij voorkeur actief.

Ben je creatief, denk je vanuit een groter geheel (holistisch), laat je je gevoel graag spreken ben je visueel ingesteld, heb je een levendige fantasie, dan is  je rechterhersenhelft dominant. Het kunnen onthouden door te luisteren en stap voor stap een instructie volgen lukt vaak niet zo goed. Het gevolg is dat het op school een stuk lastiger is voor jou: het lezen gaat minder vlot, het leren van de tafels is lastig, je aandacht voortdurend bij de les houden valt ook niet mee omdat je veel moet luisteren en je kunt vaak net iets minder snel schakelen..

Afbeeldingsresultaat voor linker en rechter hersenhelftTekstvak: a
Tekstvak: b
Tekstvak: c

Beelddenken