Davis®methode

Ik ben lid van DDA-I. Het werken op professionele basis met Davis®, Davis Dyslexia Correction®, inclusief Davis Symbol Mastery®, Davis Orientation Counseling®, en Davis Learning Strategies™ kan uitsluitend worden gedaan door mensen die opgeleid  en gecertificeerd zijn door de Davis Dyslexia Association International.

De Davis® methode is een afzonderlijk programma. Om de zuiverheid te garanderen wordt de Davis®methode  niet  gecombineerd  met andere methodieken . Overige diensten worden in hun eigen context aangeboden.

De ideeën en werkwijze die door Ron Davis zijn ontwikkeld, gaan uit van de sterke van het kind. De Davis®methode geeft een kind inzicht in zijn of haar eigen functioneren. Niet ieder kind is hetzelfde, en dus denkt ook niet ieder kind op dezelfde manier!

Je krijgt inzicht in je eigen leerproces. Met behulp van een aantal instrumenten leer je hoe je je talent in kunt zetten bij het lezen,  rekenen, schrijven,  spelling etc.

Het is een begin van een  verandering in je eigen leerproces. Het gaat hierbij om bewustwording: er wordt gewerkt aan de  oorzaak van het probleem in plaats van symptoombestrijding.  

 

De Davismethode is ontwikkeld voor kinderen met o.a. dyslexie en dyscalculie. Het is echter geen voorwaarde.